Wada wzroku a prawo jazdy, czyli jakie są ograniczenia dla kierowców, którzy mają problem ze wzrokiem

W większości przypadków nawet przy większej wadzie wzroku otrzymanie prawa jazdy będzie możliwe. Warunkiem jest jednak odpowiednia korekcja za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Sprawdź, jak wygląda badanie wzroku na prawo jazdy, jakie wymagania muszą spełnić osoby z wadą wzroku i o czym powinny pamiętać w świetle przepisów, które obowiązują w 2022 roku.

Badania lekarskie na prawo jazdy a wada wzroku w 2022 roku – podstawowe informacje

Zgodnie z prawem każdy kandydat na kierowcę jest zobowiązany przejść badanie lekarskie. Do egzaminu na prawo jazdy można więc podejść dopiero wtedy, gdy uprawniony lekarz wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Po zdanym egzaminie dokument zostanie jednak wydany na krócej niż standardowe obecnie 15 lat. Maksymalnie będzie to 10 lat lub prawo jazdy na 5 lat przy nieco większych wadach wzroku. W nielicznych przypadkach termin ważności może być jeszcze bardziej skrócony – nawet do roku. Po tym czasie koniecznie jest powtórzenie badania wzroku.

Jak wygląda badanie wzroku na prawo jazdy?

Podczas badania wzroku na prawo jazdy lekarz sprawdza ostrość widzenia. Służy do tego tablica Snellena, z której odczytujesz litery i cyfry – coraz mniejsze w kolejnych rzędach. Badane jest też pole widzenia, a więc zakres, w którym dostrzegasz przedmioty bez odwracania głowy. W przypadku kierowców zawodowych (kategorie prawa jazdy z grup C i D) dodatkowo sprawdzane jest również rozpoznawanie barw oraz widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.

Co ważne, zawsze należy poinformować lekarza o używaniu okularów lub soczewek kontaktowych. Zabierasz je też na badanie, by można było sprawdzić ostrość widzenia po korekcji wady wzroku. Informacja o korekcji za pomocą okularów lub soczewek znajdzie się w dokumentacji medycznej oraz w postaci kodu umieszczonego w rubryce numer 12 na odwrocie prawa jazdy.

Najczęściej stosowane kody to 01.01 (okulary), 01.02 (soczewki kontaktowe) i 01.06 (okulary lub soczewki kontaktowe). Jeśli zamierzasz stosować oba rodzaje korekcji, upewnij się, że lekarz zaznaczy kod 01.06. Gdy w dokumencie będzie kod 01.01, a kierowca podczas kontroli używa soczewek, otrzyma bowiem mandat, bo nie przestrzega ograniczeń określonych w prawie jazdy.

Dopuszczalna wada wzroku a prawo jazdy – kto może, a kto nie może prowadzić?

W większości przypadków, przy odpowiedniej korekcji krótkowzroczność lub dalekowzroczność, a także astygmatyzm nie będą przeszkodą w otrzymaniu uprawnień do prowadzenia samochodu. Obuoczna ostrość wzroku musi być jednak nie mniejsza niż 0,5 po korekcji (badany odczytuje cyfry i litery z piątego rzędu tablicy od góry). Z kolei pole widzenia powinno wynosić co najmniej 120° (zakres minimum 50° na lewo i prawo oraz 20° w górę i w dół).

Kierowcy zawodowi należą jednak do grup zawodowych, w których wada wzroku może być przeszkodą w podjęciu pracy. Maksymalna dopuszczalna wada wzroku na prawo jazdy kategorii C i D to ±8 dioptrii, a obuoczna ostrość widzenia po korekcji nie może być niższa niż 0,8 (badany poprawnie widzi cyfry i litery w ósmym rzędzie). Kierowcy zawodowi muszą mieć też szersze pole widzenia (minimum 160°, co najmniej 70° na lewo i na prawo oraz 30° w górę i w dół), a także prawidłowo rozpoznawać barwy: czerwoną zieloną i żółtą.

Co ciekawe, nawet jednooczność nie musi być przeszkodą do otrzymania prawa jazdy. Trzeba jednak spełnić następujące kryteria:

  • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 po korekcji;
  • maksymalna dopuszczalna wada wzroku to ±8 dioptrii;
  • pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół.

Laserowa korekcja wady wzroku a prawo jazdy

Okulary lub soczewki nie są jedynymi rozwiązaniami dla osób, które mają wadę wzroku, a chcą mieć prawo jazdy. Zarówno w przypadku krótkowzroczności/dalekowzroczności, jak i astygmatyzmu możliwa jest bowiem laserowa korekcja wzroku, która przywraca ostrość widzenia.

Zabieg jest bezpieczny, a dzięki podaniu kropli znieczulających – niemal bezbolesny. Co więcej, cała procedura trwa mniej więcej 20 minut, a do wielu codziennych aktywności można wrócić często już następnego dnia.

więcej

Badanie wzroku – kiedy warto je wykonać i co można się z niego dowiedzieć? Podstawowe badania wad wzroku

Regularna kontrola zdrowia oczu pozwala szybko reagować w razie rozwoju wady refrakcji lub choroby narządu wzroku. Zastanawiasz się, jak...
więcej

Soczewki jednoogniskowe w leczeniu zaćmy – dla kogo i kiedy warto je wybrać?

Soczewki jednoogniskowe są jednym z popularnych rodzajów soczewek wewnątrzgałkowych (IOL), które przywracają ich użytkownikowi ostrość wzroku na jednym dystansie....
więcej

Przeciwwskazania do pracy przed komputerem – co warto wiedzieć jako pracownik?

Praca przy komputerze, mimo iż jest znacznie lżejsza od pracy fizycznej, nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia pracownika....
więcej

Widzenie stereoskopowe – jak wpływa na naszą codzienną i zawodową aktywność? Badanie widzenia obuocznego

Jak podkreślają okuliści i optometryści, gdy układ wzrokowy nie jest obarczony wadami, nauka podstawowych funkcji widzenia obuocznego odbywa się...
więcej

Najczęściej zadawane pytania o laserową korekcję wady wzroku. Sprawdź FAQ!

Utrata ostrości widzenia powoduje dyskomfort na co dzień i skłania wiele osób do korzystania z różnych metod korekcji wzroku....