Kariera w Optegra

Optegra Polska należy do międzynarodowej sieci klinik chirurgii okulistycznej. Została stworzona z myślą o Pacjentach i ich pragnieniu powrotu do pięknego i pełnego życia.

Jesteśmy wyjątkową organizacją, skupioną na pracy zespołowej i dostarczaniu najlepszych rozwiązań w zakresie chirurgii okulistycznej. Każdego dnia poprawiamy jakość widzenia setkom Pacjentów na całym świecie. 

Personel medyczny oraz pracownicy poszczególnych działów operacyjnych to filary Klinik Optegra. To ludzie, którzy zapewniają profesjonalną oraz przyjazną atmosferę. Codziennie dbamy o jakość oferowanych usług, co w praktyce oznacza, że Kliniki Optegra są miejscem bezpiecznym, godnym zaufania zarówno dla Pacjentów, jaki i naszych pracowników. Zespół Optegra to ludzie ambitni, odpowiedzialni, z dużym doświadczeniem, dla których empatia i troska o drugiego człowieka są najważniejsze.

Nasze wartości to:

Szacunek – szanujemy wszystkich pracowników i każdego Pacjenta, respektujemy potrzeby i wartości każdej osoby.

Wiarygodność – dotrzymujemy danego słowa, dostarczamy to, co obiecaliśmy, a jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić – komunikujemy dlaczego.

Jakość – stale podnosimy jakość usług medycznych, obsługi Pacjenta oraz komunikacji z pracownikami.

Otwartość – słuchamy i jesteśmy otwarci na inny punkt widzenia, promujemy pracę zespołową, budujemy zaufanie poprzez zwiększanie autonomii.

Aktualne oferty pracy

więcej
Optometrysta Katowice 02/2021
Optometrysta Katowice 02/2021
Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na stanowisko: Optometrysta Opis stanowiska:...
więcej
Technik sterylizacji Warszawa 02/2021
Technik sterylizacji Warszawa 02/2021
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta 02/2021 Szczecin
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta 02/2021 Szczecin
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Warszawa 01/2021
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Warszawa 01/2021
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Pielęgniarka ambulatoryjna 01.2021
Pielęgniarka ambulatoryjna 01.2021
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Optometrysta Warszawa 01.2021
Optometrysta Warszawa 01.2021
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownikana...
więcej
Optometrysta Warszawa 12/2020
Optometrysta Warszawa 12/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownikana...
więcej
Pielęgniarka ambulatoryjna Warszawa 12/2020
Pielęgniarka ambulatoryjna Warszawa 12/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka Szczecin 11/2020
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka Szczecin 11/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Pielęgniarka ambulatoryjna Warszawa 11/2020
Pielęgniarka ambulatoryjna Warszawa 11/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Optometrysta Warszawa 11/2020
Optometrysta Warszawa 11/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownikana...
więcej
Specjalista ds. Obsługi Pacjenta Kraków 9/2020
Specjalista ds. Obsługi Pacjenta Kraków 9/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Rzeszów 9/2020
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Rzeszów 9/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Lublin 08/2020
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Lublin 08/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Optometrysta Lublin 08/2020
Optometrysta Lublin 08/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka Wrocław 07/2020
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka Wrocław 07/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Technik sterylizacji Warszawa 07/2020/2
Technik sterylizacji Warszawa 07/2020/2
Technik sterylizacji Warszawa 07/2020 Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć...
więcej
Pielęgniarka Szczecin 07/2020
Pielęgniarka Szczecin 07/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Warszawa 07/2020
Specjalista/tka ds. Obsługi Pacjenta Warszawa 07/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Technik sterylizacji Warszawa 07/2020
Technik sterylizacji Warszawa 07/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Optometrysta Łódź 06/2020
Optometrysta Łódź 06/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Pielęgniarka instrumentariuszka Łódź 03/2020
Pielęgniarka instrumentariuszka Łódź 03/2020
Pielęgniarka Instrumentariuszka Łódź Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik...
więcej
Optometrysta Katowice 02/2020
Optometrysta Katowice 02/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Pielęgniarka Instrumentariuszka Katowice 02/2020
Pielęgniarka Instrumentariuszka Katowice 02/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Optometrysta Warszwa 01/2020
Optometrysta Warszwa 01/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Optometrysta Kraków 01/2020
Optometrysta Kraków 01/2020
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...
więcej
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka – Kraków
Pielęgniarka Ambulatoryjna / Instrumentariuszka – Kraków
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób...
więcej
Optometrysta Kraków 12/2019
Optometrysta Kraków 12/2019
Optegra Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje pracownika na...

Jeżeli chcesz dołączyć do Zespołu Optegra Polska, wyślij do nas swoje zgłoszenie na adres: rekrutacja@optegra.com.pl z następującą klauzulą zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Optegra Polska sp. z o.o. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.”

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18, 02-366 Warszawa.
2.     Przestrzeganie zasad ochrony danych w Optegra Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@optegra.com.pl.
3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz Optegra Polska Sp. z o.o. usługi wsparcia w zakresie obsługi systemu rekrutacyjnego, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5.     Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
6.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
a.      prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b.     prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z iod@optegra.com.pl;.
c.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.     Podanie danych ma charakter dobrowolny.