Ogłoszenie w sprawie połączenia Spółek

31 stycznia 2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć: Optegra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4971 (Spółka Przejmująca) z Vidium Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 641470 (Spółka Przejmowana) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Spółki Vidium Medica Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Vidium Medica Sp. z o. o. na Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Optegra Polska sp. z o.o.

2. Plan połączenia spółek wraz z załącznikami

Pozostałe aktualności

więcej

Połączenie klinik Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica

26 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Optegra i kliniki...
więcej

Ogłoszenie w sprawie połączenia Spółek

31 stycznia 2022
OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej...
więcej

Godziny otwarcia w okresie 5-8 stycznia 2022

5 stycznia 2022
Zapraszamy do zapoznania się z godzinami otwarcia Klinik Optegra w okresie...
więcej

Informacja o zmianie polityki prywatności

4 sierpnia 2021
Informujemy, że na Naszej stronie internetowej zamieściliśmy zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności...
więcej

Informacje na temat ochrony danych osobowych w związku z COVID-19

20 kwietnia 2020
Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy informację o zakresie ochrony Państwa danych osobowych,...