Ogłoszenie w sprawie połączenia Spółek

31 stycznia 2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć: Optegra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4971 (Spółka Przejmująca) z Vidium Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 641470 (Spółka Przejmowana) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Spółki Vidium Medica Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Vidium Medica Sp. z o. o. na Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Optegra Polska sp. z o.o.

2. Plan połączenia spółek wraz z załącznikami

Pozostałe aktualności

więcej

Kliniki Optegra w Warszawie Wilanowie, Katowicach oraz Krakowie otrzymały certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001

18 stycznia 2024
Z przyjemnością informujemy, że nasze kolejne trzy kliniki uzyskały certyfikaty ISO....
więcej

Centra Okulistyczne Optegra we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie Ochocie otrzymały certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001

10 listopada 2023
Jest nam bardzo miło poinformować, że czterem spośród naszych placówek przyznano...
więcej

Kliniki Vidium Medica to Optegra. Ta sama jakość w międzynarodowej sieci klinik

27 kwietnia 2023
1 maja 2023 roku kliniki okulistyczne Vidium Medica w Krakowie i...
więcej

Połączenie klinik Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica

26 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Optegra i kliniki...
więcej

Ogłoszenie w sprawie połączenia Spółek

31 stycznia 2022
OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej...