lek. Justyna Kaproń-Świś

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OKULISTYKI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

  • Kontrole po zabiegach 
  • Konsultacje okulistyczne

INFORMACJE

Specjalista okulistyki, w 2011r. ukończyła II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry SPSK 1 w Lublinie, gdzie pracuje na co dzień.

W 2021 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych za pracę: „Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa mitomycyny i afliberceptu zastosowanych do wspomagania pierwotnej trabekulektomii”. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Wykonuje zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka, m. in. kapsulotomię, irydotomię oraz selektywną trabekuloplastykę laserową.

SZKOLENIA I STAŻE

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Odbyła staże zawodowe w klinikach w Genui i Barcelonie.

CZŁONKOWSTWA

Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego