dr n. med. Katarzyna Buczak-Gasińska

SPECJALISTA OKULISTYKI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 • Terapia suchego oka
 • Kontrole po zabiegach
 • Konsultacje okulistyczne  
 • Zabiegi laserowej korekcji wzroku
 • Kwalifikacja do zabiegów okuloplastycznych
 • Kwalifikacje do zabiegów laserowej korekcji wzroku
 • Kwalifikacja do zabiegów refrakcyjnej wymiany soczewki
 • Kwalifikacje do zabiegów wszczepienia soczewek fakijnych

INFORMACJE

Okulista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Collegium Medicum UJ. Kształcenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Okulistyki ŚUM w Katowicach, gdzie w 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty okulistyki, w 2011 roku tytuł doktora nauk medycznych za pracę: „Ocena efektów operacji zaćmy z implantacją wewnątrzgałkowej sztucznej soczewki toryczne”. 

Wykonuje zabiegi  laserowe: 

 • laserowej korekcji wad refrakcji  ( FemtoLASIK, SMILE -Lentivu, EBK, PRK ), korekcję starczowzroczności ( Presbyond- Clearvu),  
 • lasery p/jaskrowe (IRT, SLT),  
 • laserowe usuwanie zaćmy wtórnej (YAG kapsulotomia),  
 • laserokoagulację  zmian  degeneracyjnych  siatkówki.  

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem stożka rogówki metodą CXL. 

Kwalifikuje pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy lub refrakcyjnej wymiany soczewki własnej w celu usunięcia wad refrakcji oraz do zabiegów chirurgii refrakcyjnej ze wszczepem soczewki fakijnej.  

Wykonuje  drobne zabiegi okuloplastyczne  (usuwanie guzków, gradówek, kępek żółtych, skrzydlika, plastyka powiek górnych).  

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zespołu suchego oka (zabiegi IPL, płukanie dróg łzowych, zakładanie zatyczek do kanalików łzowych).   

Wykonuje szeroki panel badań okulistycznych w diagnostyce m.in schorzeń rogówki, jaskrze i AMD, w tym OCT i USG.   

Włada językiem angielskim i niemieckim. 

Autorka szeregu publikacji naukowych.  

SZKOLENIA I STAŻE

Uczestniczyła w zagranicznych stażach podyplomowych m.in w Niemczech oraz w Indiach. Stale poszerza swoją wiedzę na konferencjach krajowych i zagranicznych.

X
Odbierz