prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

SPECJALISTA OKULISTYKI

Specjalizacje:

Leczenie jaskry / Konsultacje okulistyczne / Irydotomia Laserem YAG / Diagnostyka

umów wizytę

Wróc do zespołu:


Urodziłem się w Warszawie, ale prawie całą swoją karierę zawodową związałem z Lublinem. Miałem wielkie szczęście, zostając uczniem i współpracownikiem najwybitniejszych okulistów końca XX wieku: Profesorów – Tadeusza Krwawicza w Lublinie (1968-1980), Julesa François’a w Gandawie w Belgii (1974/75) i Gottfrieda Naumanna w Erlangen w Niemczech (1985/86, 1991, 2002). Ta współpraca, pionierskie osiągnięcia w patofizjologii rogówki (regeneracja śródbłonka i patogeneza inwazji nabłonka) oraz wpływ tlenu na proliferację komórek oka, spowodowały wybór mojej osoby do najważniejszej organizacji okulistycznej na świecie – Międzynarodowej Rady Okulistyki, gdzie w latach 1994-2010 reprezentowałem kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Stałem się członkiem  prestiżowych organizacji, takich jak: Akademia Międzynarodowa (Academia Ophthalmologica Internationalis) w roku 2003 i Europejska (European Academy of Ophthalmology) w roku 2004, z liczbą członków ograniczoną do 70.

Podczas kierowania Katedrą Okulistyki im Prof. Krwawicza w Lublinie w latach 1991-2006, zorganizowałem kilkadziesiąt kursów z udziałem wybitnych specjalistów z całego świata, co przyczyniło się do wprowadzenia nowych metod diagnostycznych i leczniczych, m.in. pierwszego przeszczepu rąbka rogówki w roku 1994, pierwszych przeszczepów błony owodniowej w roku 1998, operacji przeciwjaskrowych z zastosowaniem antymetabolitów i implantów od roku 1994 oraz organizacji pierwszego w Polsce Banku Tkanek Oka. W tym okresie rozwijałem współpracę zagraniczną z wieloma ośrodkami na całym świecie i wspierałem wyjazdy zagraniczne swoich współpracowników, co zaowocowało licznymi osiągnięciami naukowymi i nagrodami. Pięciu moich byłych współpracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch – tytuł profesora.

Jako lekarz staram się kultywować tradycyjne wartości i przekazy etyczne, jak „primum non nocere” i „salus aegroti suprema lex”, co m.in. przekłada się na eliminowanie szkodliwych działań ubocznych leków i jatrogennych uszkodzeń oka, szczególnie w leczeniu jaskry i suchego oka. W efekcie, modyfikuję leczenie u większości chorych z powyższymi chorobami, m.in. zaprzestałem stosowania niepotrzebnej terapii u kilkuset chorych, leczonych przez wiele lat z niepotwierdzonym rozpoznaniem jaskry. Przyniosło to satysfakcję nie tylko mi, ale również znaczną poprawę komfortu życia u tych Pacjentów.

Będąc czynnym chirurgiem wykonałem ponad 20000 operacji z różnych dziedzin okulistyki, w tym w latach 1993-2015 ponad 15000 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, w tym torycznych, oraz wieloogniskowych.

Od 1998 roku jestem zaangażowany w działalność niepublicznych Ośrodków Chirurgii Oka w Nałęczowie, a następnie w Rzeszowie i Krakowie. Od 2013 roku jestem konsultantem Kliniki Optegra w Warszawie.

Moją pasją jest żeglarstwo, narciarstwo oraz muzyka. Uważam, że ta ostatnia dziedzina powinna być inspiracją dla lekarzy przed zabiegami wykonywanymi u Pacjentów. Lekarze powinni dążyć do perfekcji i brać przykład z zawodowych muzyków, poprzedzających publiczne występy długotrwałymi ćwiczeniami.

Warszawa

dr n. med. Katarzyna Skonieczna umów wizytę

dr n. med. Katarzyna Skonieczna

SPECJALISTA OKULISTYKI, KIEROWNIK MEDYCZNY OPTEGRA WARSZAWA

dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska umów wizytę
prof. dr hab. Zbigniew Zagórski umów wizytę

prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Marcin Smorawski umów wizytę

lek. med. Marcin Smorawski

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Maria Paćkowska umów wizytę

lek. med. Maria Paćkowska

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Aleksandra Kuźnik-Borkowska umów wizytę
prof. nadzw. dr hab. Joanna Wierzbowska umów wizytę

prof. nadzw. dr hab. Joanna Wierzbowska

SPECJALISTA OKULISTYKI/ KONSULTANT NAUKOWY DS. REFRAKCJI

dr n. med. Iwona Partyka umów wizytę

dr n. med. Iwona Partyka

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Siemiątkowska umów wizytę

lek. med. Anna Siemiątkowska

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Maciej Gwóźdź umów wizytę

lek. med. Maciej Gwóźdź

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Magdalena Bielak umów wizytę

lek. med. Magdalena Bielak

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Jacek Krukowski umów wizytę

lek. med. Jacek Krukowski

SPECJALISTA OKULISTYKI

dr n. med. Jarosław Kuśmierczyk umów wizytę

dr n. med. Jarosław Kuśmierczyk

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Walczak umów wizytę

lek. med. Anna Walczak

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Grzegorz Róg umów wizytę

lek. med. Grzegorz Róg

SPECJALISTA OKULISTYKI

prof. Tomasz Żarnowski umów wizytę

prof. Tomasz Żarnowski

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Krystek-Sarnowska umów wizytę

lek. med. Anna Krystek-Sarnowska

SPECJALISTA OKULISTYKI