dr n. med. Aleksandra Wlaź

SPECJALISTA OKULISTYKI

Specjalizacje:

Zabiegi Laserowej Korekcji Wzroku/Kwalifikacje do zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku/ Kontrole po zabiegach/ Konsultacje okulistyczne

umów wizytę

Wróc do zespołu:


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2012–2017 odbywała szkolenie specjalizacyjne w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry SPSK1 w Lublinie pod kierunkiem Prof. Tomasza Żarnowskiego, gdzie aktualnie pracuje. W październiku 2015 r., jako laureatka stypendium Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, odbyła staż w Klinice Okulistyki im. Fyodorova w Moskwie. We wrześniu 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W kwietniu 2018 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki.

W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, przeprowadza kwalifikacje do zabiegów laserowej korekcji wzroku oraz kontrole pooperacyjne. Wykonuje zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka, m. in. kapsulotomię, irydotomię oraz selektywną trabekuloplastykę laserową. Do jej szczególnych zainteresowań należy chirurgia refrakcyjna oraz jaskra.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.