dr n. med. Aleksandra Wlaź

SPECJALISTA OKULISTYKI

Specjalizacje:

Zabiegi Laserowej Korekcji Wzroku / Kwalifikacje do zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku / Kontrole po zabiegach / Konsultacje okulistyczne

umów wizytę

Wróc do zespołu:


Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2012–2017 odbywałam szkolenie specjalizacyjne w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry SPSK1 w Lublinie pod kierunkiem prof. Tomasza Żarnowskiego, gdzie aktualnie pracuję. W październiku 2015 roku, jako laureatka stypendium Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, odbyłam staż w Klinice Okulistyki im. Fyodorova w Moskwie. We wrześniu 2016 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych. W kwietniu 2018 roku zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki.

W swojej praktyce lekarskiej przeprowadzam operacje zaćmy oraz zabiegi laserowej korekcji wad wzroku oraz zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Wykonuję zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka, m. in. kapsulotomię, irydotomię oraz selektywną trabekuloplastykę laserową. Do moich szczególnych zainteresowań należą chirurgia refrakcyjna oraz chirurgia zaćmy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych ESCRS. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 40 publikacji w czasopismach anglojęzycznych, sumaryczny Impact Factor wynosi ponad 110, a indeks Hirscha 14.