dr n. med. Aleksandra Wlaź

KIEROWNIK MEDYCZNY OPTEGRA LUBLIN

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OKULISTYKI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

  • Kontrole po zabiegach
  • Zabiegi Wszczepienia Soczewek Fakijnych
  • Zabiegi Laserowej Korekcji Wzroku
  • Zabiegi Laserowej Korekcji Starczowzroczności
  • Kwalifikacje do zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku
  • Kwalifikacje do Zabiegów Wszczepienia Soczewek Fakijnych

INFORMACJE

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry SPSK1 w Lublinie pod kierunkiem prof. Tomasza Żarnowskiego, gdzie aktualnie pracuje.  

W swojej praktyce lekarskiej przeprowadza operacje zaćmy oraz zabiegi laserowej korekcji wad wzroku oraz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Wykonuję zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka, m. in. kapsulotomię, irydotomię oraz selektywną trabekuloplastykę laserową. Do szczególnych zainteresowań Pani Doktor należą chirurgia refrakcyjna oraz chirurgia zaćmy. 

Dorobek naukowy Pani Doktor obejmuje ponad 40 publikacji w czasopismach anglojęzycznych, sumaryczny Impact Factor wynosi ponad 110, a indeks Hirscha 14.  

SZKOLENIA I STAŻE

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.  

Jest laureatką stypendium Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, dzięki któremu odbyła staż w Klinice Okulistyki im. Fyodorova w Moskwie.  

CZŁONKOSTWA

Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych ESCRS.  

X
Odbierz