dr n. med. Karolina Czajor

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OKULISTYKI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

  • Diagnostyka 
  • Konsultacje okulistyczne-jaskrowe

INFORMACJE

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

W 2009 roku rozpoczęła pracę, specjalizację i studia doktoranckie w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Od początku szkolenia okulistycznego w centrum jej zainteresowań szczególne miejsce zajmowały jaskra, wykorzystanie badań elektrofizjologicznych w okulistyce oraz zagadnienia z kręgu neurookulistyki.  

W Klinice Optegra przeprowadza następujące badania i zabiegi: kwalifikacje do zabiegów usunięcia zaćmy, iniekcji anty VEGF, diagnostyki i leczenia jaskry, zabiegi z użyciem lasera YAG, laserowanie siatkówki, USG oka i oczodołu, badania OCT, angiografie, badania pola widzenia, iniekcje okołogałkowe i płukanie dróg łzowych. 

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

SZKOLENIA I STAŻE

Doskonalenie umiejętności kontynuowała na stażach zagranicznych, m.in. w Oddziale Neurookulistyki Kliniki Uniwersyteckiej w Tybindze (Niemcy) oraz Oddziałach Neurookulistycznym i leczenia Jaskry Moorfield’s Eye Hospital w Londynie (realizacja grantów Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego).  

Uczestniczyła także w szkoleniach modułu siatkówkowego European School for Advanced Studies in Ophthalmology w Lugano (Szwajcaria).