lek. Ewa Drozdowska-Łukaszewicz

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OKULISTYKI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 • Konsultacje okulistyczne 
 • Operacje usunięcia zaćmy
 • Kwalifikacje do operacji usunięcia zaćmy

INFORMACJE

Absolwentka Wydzialu Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w oddziale okulistycznym.

Od 1990 roku przeprowadza zabiegi mikrochirurgiczne w urazach, jaskrze, chirurgii soczewki, wykorzystując najnowsze techniki operacyjne.

Od 1993 roku zajmuje się chirurgią siatkówki. Początkowo w procedurach zewnątrztwardówkowego zaopatrzenia odwarstwień siatkówki, a od 2005 roku wykonuje witrektomię w schorzeniach szklistkowo-siatkówkowych.

Wykonuje operacje zaćmy z użyciem soczewek monofokalnych, torycznych, multifokalnych.

SZKOLENIA I STAŻE

Stale doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu chirurgii zaćmy, jaskry oraz chirurgii witreoreilanej aktywnie uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach w kraju i za granicą (między innymi):

Od 1993 do 2000- szkolenia i kursy podczas zjazdów naukowo-szkoleniowych Polskiego

 • Towarzystwa Ultrasonograficznego z uzyskaniem certyfikatu Usg PTU (1999r.)

Od 1991 liczne kursy i szkolenia z zakresu chirurgii soczewki

 • IOL – Implantatation Course of KONTUR Medizintechnik GmbH (1992r.)
 • kurs fakoemulsyfikacji prof.dr A.Gierek -Łapińska Alcon 1996
 • ’kurs Praktyczne aspekty operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji” dr.n.m.J.Szendzielorz Alcon 1997
 • kurs doskonalący w „Chirurgii zaćmy” Klinika Okulistyki II Warszawa(1998r.)

Od 1993 szkolenia z zakresu chirurgii siatkówki i witreoretinalej:

 • XXV Detachment Course on Retinal and Vitreous Surgery, University of Tubingen, Poznań (2001r.)
 • European VitreoRetinal Training School, Bremen (2004r.)

Szkolenia doskonalające z chirurgii jaskry :

 • 2003-2018 r – Glaucoma Managment Trends Alcon, Kurs z zakresu implantacji zastawek przeciwjaskrowych Ahmed Glaucoma Valve MDT, XEN surgical training Allergan, Mikroinwazyjna chirurgia jaskry JWO

Kursy „ICH-GCP – Zasady Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych”, GP Pharm Medical (2008r.) oraz QUINTILS (2014r.)

W latach 2011-2015 jako Główny Badacz wraz z zespołem badaczy z Oddziału Okulistycznego

CZŁONKOSTWA

 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO)
 • Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP)
X
Odbierz