prof. nadzw. dr hab. Joanna Wierzbowska

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OKULISTYKI KONSULTANT NAUKOWY DS. REFRAKCJI

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

  • Zabiegi Laserowej Korekcji Wzroku
  • Zabiegi Laserowej Korekcji Starczowzroczności
  • Kwalifikacje do zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku
  • Kontrole po zabiegach 
  • Konsultacje i zabiegi przeciwjaskrowe
  • Irydotomia Laserem YAG
  • Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa SLT
  • Konsultacje okulistyczne

INFORMACJE

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) i specjalista chorób oczu (dyplom z wyróżnieniem).  

W 2002 r. obroniła pracę doktorską (dyplom z wyróżnieniem i nagroda Polskiego Towarzystwa Okulistycznego), a w 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.  

Doświadczenie kliniczne zdobyła i pogłębiała pracując, od początku drogi zawodowej do chwili obecnej w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (WIM-PIB) w Warszawie. Od 2012 r pracuje na stanowisku profesora Instytutu.  

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ”Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia”.  

Laserową korekcją wad wzroku zajmuje się od 2000 roku. Ukończyła szkolenia praktyczne (Hands-on training) z technik refrakcyjnych w renomowanych ośrodkach zagranicznych – University of Mannheim w 2006 roku (CustomLasik, FemtoLASIK), AMO/Stanford University w 2006 roku (FemtoLASIK, EpiLASIK), AMO Stockholm w 2007 roku (PresbyLASIK). Regularnie uczestniczy w licznych kursach praktycznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS). W 2020 r ukończyła kilkutygodniowy kurs organizowany przez London Vision Clinic z technik SMILE, Presbyond i FemtoLASIK.  

Do chwili obecnej wykonała ok. 15 tysięcy zabiegów laserowej korekcji wad wzroku. 

W Klinikach Okulistycznych Optegra wykonuje zabiegi korekcji wszystkich wad wzroku: nadwzroczności, krótkowzroczności, astygmatyzmu i starczowzroczności. Przeprowadza zabiegi metodami Clearvu (Presbyond), Lentivu, (Relex SMILE), FemtoLASIK, FemtoLASIK LBV, EBK, PRK, LASEK.   

Jest autorką 220 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, kilku monografii oraz około 400 wystąpień na zjazdach i konferencjach. Opublikowała 2 monografie z tematyki chirurgii refrakcyjnej.

SZKOLENIA I STAŻE

Jest także naukowcem i dydaktykiem, zgłębiając regularnie nowe odkrycia naukowe i dzieląc się posiadaną wiedzą. Odbyła szereg staży naukowych m.in. w University School of Medicine w Indianapolis (USA) i University Eye Clinic w Bazylei (Szwajcaria). Pełnił funkcję kierownika i członka zespołu szeregu badań przedklinicznych i klinicznych oraz projektów badawczych, w tym międzynarodowych i interdyscyplinarnych.

CZŁONKOSTWA

Jest członkiem Rady Naukowej WIM-PIB, zastępcą Kierownika Studiów Doktoranckich i członkiem zespołu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z okulistyki. Jest promotorem kilku rozpraw doktorskich, prowadzi kursy CMKP i warsztaty dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce z chirurgii refrakcyjnej oraz jaskry.  

Należy do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, European Society of Cataract and Refractive Surgeons, European Glaucoma Society, Association for Research in Vision and Ophthalmology).  

X
Odbierz