dr n. med. Magdalena Pilas-Pomykalska

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Wróc do zespołu:


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

  • Kontrole po zabiegach
  • Zabiegi Laserowej Korekcji Wzroku
  • Zabiegi Laserowej Korekcji Starczowzroczności
  • Kwalifikacje do zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku

INFORMACJE

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizuje się w chirurgii refrakcyjnej oraz okulistyce dziecięcej. 

Staż specjalizacyjny odbyła w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez 15 lat była związana z Kliniką Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy, przeciwjaskrowe oraz chirurgicznej korekcji zeza u dzieci.  

Od roku 2019 wykonuje zabiegi laserowej korekcji wzroku w Klinice Optegra w Łodzi. Wykonuje zabiegi Lentivu, FemtoLASIK, EBK oraz LASEK u pacjentów z krótkowzrocznością, nadwzrocznością i astygmatyzmem oraz zajmuje się leczeniem starczowzroczności metodą Clearvu. 

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w czasopismach okulistycznych oraz udział w grantach badawczych KBN. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, między innymi na  XXIXth International Congress of Ophthalmology w Sidney, czy XIII Congress of the European Society of Ophtalmology w  Istambule). 

SZKOLENIA I STAŻE

Doświadczenie zawodowe zdobywała również na stażach i kursach zagranicznych:  

  • staż w Wills Eye Hospital w Filadelfii pod kierunkiem prof. Georga Spaetha (2001 r.), 
  • staż w Glaucoma Research and Diagnostic Center w Indianapolis pod kierunkiem prof. Alona Harrisa (2002 r.), 
  • kurs chirurgii refrakcyjnej w ramach ESCRS (2019 r.) . 

Regularnie bierze udział w sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Stale doskonali swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu wykonywanej działalności. 

CZŁONKOSTWA

  • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz International Society of Spaeth Fellows. 
X
Odbierz