Szczególne środki ostrożności w Klinikach Okulistycznych Optegra.

Przed wizytą w Klinikach Optegra przeprowadzamy z Pacjentami telefoniczną ankietę stanu zdrowia. Jeśli stan zdrowia Pacjentów budzi najmniejsze wątpliwości przekładamy wizytę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników Klinik ograniczyliśmy liczbę osób towarzyszących do niezbędnego minimum.
Tylko w wyjątkowych, zaakceptowanych przez Kierownictwo Kliniki przypadkach nasi Pacjenci mogą przyjść pod opieką jednej osoby towarzyszącej.

Przed każdym wejściem do Kliniki, przy recepcji, w każdym gabinecie i w częściach wspólnych umieściliśmy pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.
Pacjenci zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do kliniki/ do recepcji/ do gabinetu.

Pracownik Kliniki dokonuje pomiaru temperatury ciała Pacjenta bezdotykowym termometrem.

Każdy Pacjent jest zobligowany do wypełnienia krótkiej ankiety epidemiologicznej.

Nasze poczekalnie przeorganizowaliśmy tak, aby zapewnić bezpieczną i zalecaną odległość pomiędzy Pacjentami, czyli 2 m.

Personel został przeszkolony i przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa.