Szczególne środki bezpieczeństwa w Klinikach Okulistycznych Optegra.

ico_2

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników Klinik ograniczyliśmy liczbę osób towarzyszących do niezbędnego minimum.

Tylko w wyjątkowych, zaakceptowanych przez Kierownictwo Kliniki przypadkach
nasi Pacjenci mogą przyjść pod opieką jednej osoby towarzyszącej.

ico_3

Przed każdym wejściem do Kliniki, przy recepcji, w każdym gabinecie
i w częściach wspólnych umieściliśmy pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk

Pacjenci zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do kliniki/ do recepcji/ do gabinetu.

iko_maska

Każdy Pacjent po przybyciu do Kliniki otrzymuje nową maseczkę chirurgiczną.

ico_6

Każdy Pacjent przed zabiegiem jest zobligowany do wypełnienia krótkiej ankiety epidemiologicznej.

ico_7

Nasze poczekalnie przeorganizowaliśmy tak, aby zapewnić
bezpieczną i zalecaną odległość pomiędzy Pacjentami, czyli 2 m.

ico_8

Personel został przeszkolony i przestrzega najwyższych
standardów bezpieczeństwa.

ico_card

Zachęcamy naszych Pacjentów do realizowania płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, bankowości internetowej, aplikacji mobilnej.

X
Odbierz