prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

SPECJALISTA OKULISTYKI

Specjalizacje:

Leczenie jaskry / Konsultacje okulistyczne / Irydotomia Laserem YAG/ Diagnostyka

umów wizytę

Wróc do zespołu:


Urodziłem się w Warszawie, ale prawie całą karierę zawodową związałem z Lublinem. Miałem wielkie szczęście zostając uczniem i współpracownikiem najwybitniejszych okulistów końca XX wieku: Profesorów – Tadeusza Krwawicza w Lublinie (1968-1980), Julesa François w Gandawie w Belgii (1974/75) i Gottfrieda Naumanna w Erlangen
w Niemczech (1985/86, 1991, 2002). Ta współpraca, pionierskie osiągnięcia
w patofizjologii rogówki (regeneracja śródbłonka i patogeneza inwazji nabłonka) oraz wpływu tlenu na proliferację komórek oka spowodowały wybór mojej osoby
do najważniejszej organizacji okulistycznej na świecie – Międzynarodowej Rady Okulistyki, gdzie w latach 1994-2010 reprezentowałem kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Stałem się członkiem także w prestiżowych organizacjach, takich jak: Akademia Międzynarodowa (Academia Ophthalmologica Internationalis) w roku 2003 i Europejska (European Academy of Ophthalmology) w roku 2004, z liczbą członków ograniczoną do 70.

Podczas kierowania Katedrą Okulistyki im Prof. Krwawicza w Lublinie w latach 1991-2006 zorganizowałem kilkadziesiąt kursów z udziałem wybitnych specjalistów z całego świata, co przyczyniło się do wprowadzenia nowych metod diagnostycznych i leczniczych, m.in. pierwszego przeszczepu rąbka rogówki w roku 1994, pierwszych przeszczepów błony owodniowej w roku 1998, operacji przeciwjaskrowych z zastosowaniem antymetabolitów
i implantów od roku 1994 oraz organizacji pierwszego w Polsce Banku Tkanek Oka.

W tym okresie rozwijałem współpracę zagraniczną z wieloma ośrodkami na całym świecie
i wspierałem wyjazdy zagraniczne swoich współpracowników, co zaowocowało licznymi osiągnięciami naukowymi i nagrodami. Pięciu moich byłych współpracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch tytuł profesora.

Jako lekarz, staram się kultywować tradycyjne wartości i przekazy etyczne,
jak „primum non nocere” i „salus aegroti suprema lex”, co m.in. przekłada się
na eliminowanie szkodliwych ubocznych działań leków i jatrogennych uszkodzeń oka, szczególnie w leczeniu jaskry i suchego oka. W efekcie, modyfikuję leczenie u większości chorych z powyższymi chorobami, m.in. zaprzestałem stosowania niepotrzebnej terapii
u kilkuset chorych, leczonych przez wiele lat z niepotwierdzonym rozpoznaniem jaskry.

Przyniosło to nie tylko satysfakcję mi, ale również znaczną poprawę komfortu życia u tych Pacjentów.

Będąc czynnym chirurgiem, wykonałem ponad 20000 operacji z różnych dziedzin okulistyki, w tym w latach 1993-2015 ponad 15000 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, w tym torycznych,
oraz wieloogniskowych.

Od roku 1998 zaangażowany jestem w działalność niepublicznych Ośrodków Chirurgii Oka w Nałęczowie, a następnie w Rzeszowie i Krakowie, a od roku 2013 jestem konsultantem Kliniki Optegra w Warszawie.

Moją pasją jest żeglarstwo, narciarstwo oraz muzyka. Uważam, że ta ostatnia dziedzina powinna być inspiracją dla lekarzy przed zabiegami wykonywanymi na Pacjentach.

Lekarze powinni dążyć do perfekcji i brać przykład z zawodowych muzyków, poprzedzających publiczne występy długotrwałymi ćwiczeniami.

Warszawa

dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska umów wizytę
dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska

SPECJALISTA OKULISTYKI, ZASTĘPCA DYREKTORA MEDYCZNEGO OPTEGRA POLSKA

dr n. med. Katarzyna Skonieczna umów wizytę
dr n. med. Katarzyna Skonieczna

SPECJALISTA OKULISTYKI, KIEROWNIK MEDYCZNY OPTEGRA WARSZAWA I KIEROWNIK SPECJALNOŚCI CHIRURGIA REFRAKCYJNA

prof. dr hab. Zbigniew Zagórski umów wizytę
prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Marcin Smorawski umów wizytę
lek. med. Marcin Smorawski

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Maria Paćkowska umów wizytę
lek. med. Maria Paćkowska

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Aleksandra Kuźnik-Borkowska umów wizytę
prof. nadzw. dr hab. Joanna Wierzbowska umów wizytę
dr n. med. Iwona Partyka umów wizytę
dr n. med. Iwona Partyka

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Siemiątkowska umów wizytę
lek. med. Anna Siemiątkowska

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Maciej Gwóźdź umów wizytę
lek. med. Maciej Gwóźdź

SPECJALISTA OKULISTYKI

dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk umów wizytę
dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Magdalena Bielak umów wizytę
lek. med. Magdalena Bielak

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Jacek Krukowski umów wizytę
lek. med. Jacek Krukowski

SPECJALISTA OKULISTYKI

dr n. med. Jarosław Kuśmierczyk umów wizytę
dr n. med. Jarosław Kuśmierczyk

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Walczak umów wizytę
lek. med. Anna Walczak

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Grzegorz Róg umów wizytę
lek. med. Grzegorz Róg

SPECJALISTA OKULISTYKI

lek. med. Anna Krystek-Sarnowska umów wizytę
lek. med. Anna Krystek-Sarnowska

SPECJALISTA OKULISTYKI